Grønt råd

Det Grønne Råd er det første trin til at få Det Grønne Flag og er kernen i Grøn Skole-programmet.

 

Projektbeskrivelse:

Mange af landets gymnasier og Hf-centre er aktivt gået ind i klimakampen, og det er Efterslægten selvfølgelig også. Vi vil gøre bæredygtighed til en naturlig del af hverdagen og udarbejde en ambitiøs klimahandleplan for skolen.

 

I skoleåret 2021/2022 oprettede Efterslægten derfor det første ‘Grønt Råd’. ‘Grønt Råd’ er et samarbejde mellem repræsentanter fra ledelsen, lærerteamet og elever hovedsageligt fra Efterslægtens GO GREEN-klasser. Dette udvalg skal fungere som den grundlæggende drivkraft i idegenerering til grønne tiltag på skolen samt sørge for, at vores bæredygtighedsmål realiseres.

 

I Grønt Rådet skal vi ikke kun fokusere på bæredygtig optimering af bygningsdriften på skolen. ”Non Nobis” er Efterslægtens latinske motto, som betyder: ikke for os, men for dem efter os. Vi har et fælles ansvar for vores fremtid, som også fokuserer på inkorporering af viden og læring om klima og bæredygtighed i undervisningen.

 

Grønt Rådets handleplan for det kommende år indebærer blandt andet:

  • Bedre affaldssortering
  • Plantekasser for biodiversitet
  • Klima- og vegetarvenlig kantine
  • Bier på taget
  • Caféer med et bæredygtigt fokus for elever på skolen såsom tøjbyttecafé

 

Rådet består af:

Asta (koordinator), Bjørk, Olga, Kat elever fra K2020

Gry, Tilde, Anna, Pernille  elever fra K2021

Anne Mette Poulsen Klimaklasse klasseteam lærer K2020

Kasi Desfor Klimaklasse klasseteam lærer K2021

Kirsten Bärnholdt Lærerrepræsentant fra Bæredygtighedsudviklingsgruppen

Karin Merete Blæhr Repræsentant fra Ledelsen

Niels Henrik Martinussen Servicemedarbejder