info om coronavirus

BEMÆRK! Undervisningen på Efterslægten er virtuel frem til 7. februar. Vi opdaterer denne side løbende.

Brev til  forældrer

FA

FAQ til kursister

 

Kontakt ved corona

 

mobile testcentre

 

Eksamener vintertermin 2020/21

Eksamen er pga. af restriktioner aflyst i vinterterminen 20/21

Generelt
Myndighederne har bestemt, at fremmødeundervisning er suspenderet til d. 7. februar 2021. Al undervisning  gennemføres virtuelt. Vi opdaterer løbende denne side.

De almindelige bestemmelser for undervisning gælder. (Dvs. undervisningstilrettelæggelse og deltagelse)

Kontaktreduktion

Adgangen til skolen er begrænset.

 

Forberedelse/lektielæsning
Kan i perioden  ikke foregå i studiesalen,