HF på Efterslægten

Et alternativ siden 1786

HF-Centret Efterslægten er fra 1991. Men Efterslægten blev grundlagt i 1786 som en skole for det københavnske borgerskabs børn. Vi hedder Efterslægten fordi skolens grundlæggere havde mottoet ”Non Nobis”, latin for ”Ikke for os” – underforstået: men for dem efter os, for efterslægten!

Efterslægtens elever og kursister

I år er 10 klasser i gang med 1. år af en 2-årig HF, og 9 klasser med 2. år. Gennemsnitsalderen i 1. HF er 17 år, men vi har elever i klasserne i alderen 17 – 39 år! 55 % er piger/kvinder. Nogle kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, men de fleste har været på efterskole, højskole, HG, et andet HF-kursus eller en tur omkring gymnasiet eller HTX før de starter på Efterslægten. Andre igen har haft arbejde eller været ude at rejse. Ingen er “ens”, og det betyder at klasserne er meget spændende at være i. Sammen med klassen har du de obligatoriske fag. Men når du benytter dig af Efterslægtens store tilbud af fagpakker og valgfag, bliver du og dine klassekammerater spredt for alle vinde, og I møder nye mennesker.

HF-Enkeltfag er HF-undervisning for voksne. De fleste kursister er mellem 20 og 30 år, men på Efterslægten finder du en aldersspredning fra 16 til 78! Her går knap 700 elever enkeltfagsundervisning, om dagen. Undervisningen finder sted mellem kl. 8 og 16, mandag til fredag. Bliv en aktiv del af demokratiet på Efterslægten. Vi arbejder løbende på at udvikle demokratiet på Efterslægten. Derfor lægger vi vægt på at elever indgår i arbejdet med elevråd, med forskellige udvalg og i den daglige undervisning. elevrådet er bl.a. repræsenteret i Bestyrelsen, Samarbejdsudvalget, Café og festudvalget (COFU), Kantineudvalget, Undervisningsmiljøudvalget og Gallafestudvalget.

 

Personalet på Efterslægten

Vi har knap 100 lærere på Efterslægten. Alle er universitetsuddannede og har hver for sig og tilsammen en kolossalt stor faglig viden. Rigtig mange af lærerne har også erfaringer fra andet arbejde før de kom til Efterslægten. Desuden deltager lærerne hele tiden i både faglig, pædagogisk og it-efteruddannelse så deres viden ikke ruster.

De fleste lærere arbejder sammen i klasseteam, fagteam eller om tværfaglige projekter. Alle klasser og pakker har et tilknyttet klasseteam, og hver enkelt elev har sin egen  kontaktlærer fra teamet. Lærerne er næsten lige så forskellige som eleverne! Desuden er der på Efterslægten 4 sekretærer, 2 skolebetjente, 6 rengøringsmedarbejdere og et hold der driver kantinen.

Navne, fag og @dresser

Et moderne uddannelsessted

Til daglig færdes omkring 700 elever i alle aldre, ca. 80 ansatte i (næsten) alle aldre på Efterslægten. HF er for både unge og voksne, og du kan tage HF på ét, to eller flere år, dag eller aften eller på nettet. HF-Centret Efterslægten er fra 1991. Men Efterslægten blev grundlagt i 1786 som en skole for det københavnske borgerskabs børn. Lige inden for vores indgangsdør kan du se en slags tegneserie der viser Efterslægtens historie. I 1940 flyttede Efterslægten til Hyrdevangen, 2400 NV – et nybygget hus med runde hjørner (se selv efter!). Her har der nu siden 1991 været HF-undervisning for unge og voksne hver dag fra kl. 8 til kl. 22.

De seneste år har vi forbedret den gamle bygning med en række nye eller renoverede lokaler – senest en stor idræts-, danse- og fitnesshal.