Samarbejds[-]partnere

Efterslægten: nationalt og internationalt

HF-Centret Efterslægten er ikke bare en skole på toppen af Bellahøj i København. Vi har samarbejde med andre skoler, institutioner, sportsklubber og kommer også ud i den store verden.

På det helt lokale plan samarbejder vi bl.a. med Biblioteket, Kulturhuset/Biblioteket Bispebjerg/Nordvest og Bispebjerg lokaludvalg. www.hf2kbh.dk er et samarbejde mellem de 2-årige HF-kurser i Storkøbenhavn. Hf2net er et samarbejde mellem de ti største 2-årige HF-kurser i Danmark.

Internationalt samarbejde

Sportsligt samarbejde

Go Global

Internationalt samarbejde

DIS i Danmark

Efterslægten samarbejder med DIS – Study Abroad in Scandinavia, hvor studerende fra nordamerikanske studerende kommer til København og studerer et semester. Helt konkret besøger DIS-linjen Child Development and Education in Scandinavia hvert semester 1-2 klasser på Efterslægten og diskuterer uddannelse, ungdomsliv og andre temaer i mindre grupper. Efterslægtens elever er desuden ansvarlige for at vise rundt på skolen og i lokalområdet, når vi får besøg.

Vi har udvidet samarbejdet, så vi nu også i efterårssemestret har en praktikant fra DIS i to af vores klasser. Praktikanten deltager i klassernes undervisning i engelsk en gang om ugen og vi har stor glæde af at have unge native speakers med i undervisningen.

 

NordUng – Københavns Universitet (ku.dk)

 

Efterslægten er en del af NordUng-projektet, hvor lærere fra forskellige ungdomsuddannelser i Norden udvikler undervisningsmateriale med særligt fokus på Norden. Vi starter projektet op i skoleåret 2024-25 og håber som en del af projektet at kunne indgå i samarbejder med og meget gerne besøge skoler i de andre nordiske lande.