Samarbejds[-]partnere

Efterslægten: nationalt og internationalt

HF-Centret Efterslægten er ikke bare en skole på toppen af Bellahøj i København. Vi har samarbejde med andre skoler, institutioner, sportsklubber og kommer også ud i den store verden.

På det helt lokale plan samarbejder vi bl.a. med Biblioteket, Kulturhuset/Biblioteket Bispebjerg/Nordvest og Bispebjerg lokaludvalg. www.hf2kbh.dk er et samarbejde mellem de 2-årige HF-kurser i Storkøbenhavn. Hf2net er et samarbejde mellem de ti største 2-årige HF-kurser i Danmark.

Internationalt samarbejde

Sportsligt samarbejde

Go Global

Internationalt samarbejde

Også personalet arbejder internationalt med forbindelse til bl.a. Manchester, Helsinki og New York.

New York – Helsinki – Verden

Efterslægten har mange internationale forbindelser. I mødet med det fremmede styrkes kursisternes forståelse for både det nære, europæiske og det globale perspektiv. HF medvirker til at uddanne gode verdensborgere, som er bevidste om de globale udfordringer. Det kan dreje sig om udvikling af den økonomiske globalisering, det kan handle om mødet mellem nationer og kulturer eller om at skabe en bæredygtig udvikling.

Vi har fx en World Aid-klasse, som rejser til et tredie verdensland og byder ind med hjælpearbejde i en illle måned i 2. HF. Efterslægten samarbejder endvidere med venskabsskolen Voyages i Queens, New York – og skolens lærere, kursister og studievejledere er i løbende dialog om at dele læring på såvel vejleder- som lærer- og kursistniveau.