Eksamen

På HF på Efterslægten skal du til eksamen i alle fag – her på siden kan du finde de vigtigste regler og rammer omkring eksamen

Eksamen på Efterslægten

Du skal til eksamen i alle fag – det er noget af det særlige ved HF. Du får ikke årskarakterer, men undervejs i undervisningen evaluerer du sammen med dine lærere din egen læring og undervisningen.

Når du følger undervisningen i et fag, er du automatisk tilmeldt eksamen – en forudsætning for at få SU. Se også Omgænger/Oprykning, Selvstudium. Se datoerne for skriftlig og mundtlig eksamen på LUDUS Web.
Se også Prøveeksamen. Dine lærere skal orientere om regler og praktiske forhold ved mundtlig og skriftlig eksamen (forberedelsestid, hjælpemidler, netadgang osv.). Desuden får du en skriftlig orientering om regler ved eksamen. Ansvaret for at overholde reglerne er dit.
For at bestå eksamen skal du have et vægtet karaktergennemsnit på mindst 02 (se karakterer). Det kan være vanskeligt at udregne gennemsnit. Kontakt en uddannelseschef hvis du er i tvivl om du vil bestå.

Seneste eksamenskarakterer Efterslægten og hele landet (Undervisningsministeriet).