SU i sommerferien

Går du på 2-årig HF, er du berettiget til SU i sommerferien, eller hvis du er på et forløb, der kan forlænges til august.

Hvis din SU skal nå at blive udbetalt til tiden, skal du være tilmeldt nye fag senest medio maj måned. Tilmelder du dig først senere, kan du risikere at din SU for juli bliver forsinket.

Når du tilmelder dig nye fag indenfor fristen, bliver du SU automatisk forlænget. Du kan selv følge med på minSU Status for ansøgning.

Tilmelder du dig først nye hold i august, er du ikke berettiget til SU for juli måned.

Du er ikke berettiget til SU i juli måned, hvis du skifter mellem to forskellige uddannelser fx fra 2-årig HF til HF-enkeltfag, hvis du afslutter en HF i juni og starter på GSK/SOF efter sommerferien, eller hvis du starter på videregående uddannelse efter en HF.