SU under barsel

Får du et barn under uddannelse, kan du søge om SU-fødselsrater til din barsel.

Det er vigtigt, at du inden du inden du går på barsel kontakter din studievejleder, så I kan aftale forløbet af din barsel.

OBS Du kan ikke få forsørgertillæg eller supplerende SU-lån samtidig med fødselsrater.

Hvis du har spørgsmål til fødselsrater, skal du kontakte skolens SU-vejledning.