Fastholdelse

Fastholdelsesarbejdet er centralt og er løbende blevet udviklet og intensiveret

Fastholdelsesarbejdet

Fastholdelsesarbejdet på Efterslægten har været centralt gennem en årrække og er løbende blevet udviklet og intensiveret. Vores fastholdelsesarbejde sigter ikke mod at fastholde alle, men mod at fastholde det vi definerer som kvalificerede* kursister.

*Kvalificerede kursister er kursister der med deres studieaktivitet viser at de vil og som er villige til at indgå i et samarbejde om deres faglige og kompetencemæssige udvikling.

Fastholdelsesarbejdet har siden 2014-15 været udmøntet i:

 • En klassedannergruppen i studievejledningen der bl.a. sørger for at være tæt på de kursister der søger Efterslægtens toårige tilbud, kontakte dem inden studiestart ved tvivlsspørgsmål, eller afmeldinger og desuden lave den bedst mulige fordeling i klasserne i det perspektiv at det skal være fagligt og socialt velfungerende klasser når de starter.
 • Operation ”God klasserums- og læringskultur” – en helskoleindsats for at professionalisere læringsmiljøet.
 • Faglige screeninger af alle 1. HF klasser i dansk, engelsk og matematik og i enkeltfagspakker i dansk og engelsk.
 • Studievejlederscreeninger af alle 1.HF og enkeltfags pakkekursister (Elektronisk spørgeskema vedr. studiemæssige forudsætninger mhp. tidlig identifikations af frafaldstruede).
 • Alle klasser og enkeltfagspakker har lærerteam der samarbejder med studievejleder og kursistadministration.
 • Alle klasse- og pakkekursister har deres egen lærertutor til løbende faglig/studiemæssig sparring.
 • Alle klasse- og pakkekursister har deres faste studievejleder gennem hele uddannelsesforløbet på Efterslægten.
 • Enkeltfagslærere har faste studievejleder de kan henvise deres kursister til, og som de selv kan kontakte hvis de ønsker der skal tages kontakt til en kursist på deres enkeltfagshold.
 • Præstationsangsts- og eksamensangstskurser der udbydes både i efterårs- og forårssemestret. Kurserne er målrettet kursister for hvem angesten for at præstere i den daglige undervisning eller til eksamen er en afgørende hindring for at gennemføre uddannelsen.
 • Interne SPS-mentorer der kan tilknyttes som støtteperson til kursister med særlige udfordringer ift. at gennemføre uddannelsen (fx ADHD, asperger).
 • SPS hjælpemidler (fx, IT-rygsæk til ordblinde, tolke, høre-hjælpemidler, special stole og borde, mm)
 • Eksternt psykologtilbud hos CenSE, finansieret af skolen.